បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​តាម​ដីកា​ចំនួន​៣ ដែល​បោក​គ្រាប់បែក​ចូល​ផ្ទះ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ និង​ឈ្មួញ​ឈើ​គ្រញូង – CEN