ភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូ​ស្រ្តាលី​ផ្តា​ច់ជីវិ​ត​មនុស្ស ៧នាក់ និងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជា​ង​ ២០០ខ្នង – CEN