អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​មោទនភាព​ក្នុង​ការដោះស្រាយ​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ និង​ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN