បៀមទឹក​អង្ករ ៥​នាទី មាត់​ធុំក្លិន “​រ៉ាំរ៉ៃ​” នឹង​បាត់​ភ្លាម​មួយ​រំពេច​ – CEN