ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ៖ សាងសង់​ស្ពាន​ដែល​ជឿ​ទុក​គ្នា​និង​ក្រាល​ផ្លូវ​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ​ – CEN