ឡាន​ដឹក​ថ្ម​ក្រឡាប់​កិន​ម៉ូតូ​មួយ​គ្រឿង​បណ្ដាលឱ្យ​២​នាក់​ប្ដី​ប្រពន្ធ​របួសធ្ងន់​,​ប្រពន្ធ​ដាច់​ជើង​ត្រឹម​កំភួនជើង​ – CEN