អស់​ជីវិត ព្រោះតែ​ចង់បាន​រូបថត​ប្រចាំ​… ជីវិត​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN