អៀវ​កូនក្រមុំ​ចូល​ផ្ទះ ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា អ្នក​ទាំង​២ បែរ​ជា​ក្លាយទៅជា​តួ​ត្លុក ធ្វើឲ្យ​គេ​ទប់​សំណើចពុំ​បាន​ – CEN