បា​​ ញ់​ បុរស​ម្នាក់​ចំ​សៀក​ផ្កា​ស្លា ប់ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ហេ​ប​ភី​ណេ​ស ស៊ុប និង​ខារ៉ាអូខេ​គ្រួសារ​ – CEN