មេម៉ាយ​រូប​ស្រស់​ទើប​​លែង​​ប្តី​​ក្តៅៗ ជួបស្នេហ៍ថ្មីទៅប៉ះបុរសអប្រិយ មានអី រួមមេត្រីបាន២ដងសម្លាប់ចោលគ្មានប្រណី ព្រោះតែ…. – CEN