ប្រធាន​សហជីព នៅ​ណាហ្គា​វើ​លដ៍ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឱ្យ ចូលធ្វើការ​វិញ បន្ទាប់ពី​បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ ធ្វើ​កូដកម្ម​២​ថ្ងៃ​ – CEN