ត្រាំ ព្រមាន​អ៊ីរ៉ង កុំឲ្យសម្លាប់បាតុករ​ ​ខណៈទ្វារចរចានៅ​តែ​បើកចំ​ហ​ – CEN