អាមេរិចប្រាប់​កូរ៉េខា​ងជើ​ង​ថា ខ្លួនចង់បន្តការ​ច​រចាឡើ​ងវិ​ញ – CEN