ក្មេង​ប្រុស​រស់នៅ “​អនាថា​” ជាមួយ​ម្តាយ​ម៉េ​ម៉ា​យ ទ្រហោយំ ព្រោះ​លើក​ទី​១ ក្នុង​ជីវិត​ដែល​មាន​គ្រែ​ដេក​ស្រួលបួល​ (មានវីដេអូ) – CEN