សម្តេចពញាច​ក្រី​ ហេង សំរិន ជួបពិភាក្សាការងារជា​មួ​យ​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​អូស្រ្តាលី​ ​ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហ​ប្រ​តិប​ត្តិការស​ភា ប្រទេស​ទំាង​ពី​រ – CEN