រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហ​នុ មិនអនុញ្ញា​តឱ្យបងប្អូនបន្តល​ក់​ដូរ​ នៅលើឆ្នេរអូរឈើទាល​ ​និងឆ្នេរអូរ​ត្រេះ​ ដោយទុកឲ្យទំនេរដើម្បី​ឱ្យប​ងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋដើរលេងក​ម្សា​ន្ត – CEN