សម្តេច​តេជោ ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន អនុវត្ត​គម្រោង ផ្លូវ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ក្រុង​ទី​២ របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​ជា​រូបរាង​ពិតប្រាកដ​ – CEN