ប្រទេស​តំបន់​អាហ្វ្រិក ទាមទារ​ឲ្យ ត្រាំ សុំ​ទោស​ក្រោយ​ហៅ​ប្រទេស​ទាំងនោះ​ថា កខ្វក់ និង​ថោកទាប​ – CEN