លោក កឹម សុខា មកដល់សាលា​ដំបូង​រាជធា​នី​ភ្នំពេញ​ – CEN