ឡានកាមរីហាយប្រ៊ីតបើកលឿនដូចហោះ ពន្លះរបាំងថ្មពុះចែក​ទ្រូង​ផ្លូវ ​ក្រឡាប់ផ្ងាជើងទ្រមេឃ – CEN