លោកកឹម សុខា បដិសេធទាំងស្រុងនូវការចោទប្រកាន់ ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយ បរទេស និងទាមទារឲ្យ​តុ​លាកា​រទម្លា​ក់​ចោល ជាស្ថាពរចំពោះបទចោ​ទ​ – CEN