សវនាការ​​អតី​ត​ប្រ​ធាន​គ​ណ​បក្ស​ជំទាស់​ គួរត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​​​មានការចូលរួម​ពីក្រុមគ្រួសា​រ​​ អ្នកសារព័ត៌មាន​ ​និងអង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​​​ – CEN