សម្តេច​ហេង សំរិន ជួប​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​ទីក្រុង​កង់​បេ​រ៉ា​និង​បាន​ជម្រាប​ពី​កា​រីកចម្រើន​របស់​ប្រទេសជាតិ​ដល់​ពលរដ្ឋ​បានដឹង – CEN