អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាន់​ទី​១ នៅ​ខាងក្រោយ​អគារ​៤២​ជាន់ ក្បែរ​ផ្សារ​ឡាក់​គី – CEN