ថៅកែជនជាតិចិ​នជា​ម្ចាស់ស​ណ្ឋា​គារ “ប្រពៃណីបុរីគុជ​អា​ស៊ី”​ បានរត់ចោលបុ​គ្គ​លិក ដោយមិនបើកប្រាក់​ខែ​..? – CEN