សិស្សសាលាមួយចំនួន ឥឡូវនេះ កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយ ដល់ថ្នាក់ណាត់វាយគ្នា !​ យុវសិស្ស​២នាក់ វាយត​ប់គ្នា ស្លាប់ម្នាក់ ក្មេងប្រុសជន បង្ករ​ត់គេច​ខ្លួ​នបាត់ – CEN