ដ្រូ​ន​មួយគ្រឿង ធ្លាក់​នៅ​កោះកុង តម្លៃ​ជាង​១០០០​លាន​រៀល ដោះ​បំបែក​តួខ្លួន​ចេញ​យកមក​ស្រាវជ្រាវ​ – CEN