អ្នក​តវ៉ា​ក្នុង​ទំនាស់​ដីធ្លី​ម្នាក់​ស្លាប់ តើ​រដ្ឋបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ មាន​ចេតនា​ចូលរួម​បិទបាំង​ដែរឬទេ ? – CEN