យុវតី​៤​រូប នឹង​ត្រូវបាន​ឃុំខ្លួន​បណ្តោះអាសន្ន យ៉ាងហោចណាស់​២​ខែ បើសិនជា​ខាង​ព្រះរាជអាជ្ញា​មាន​ឆន្ទៈ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ឲ្យស្មើភាព – CEN