ប្តី​កំណាច​ម្នាក់ បាន​ចាក់​សាំង​ស្រោច​ដុត​ប្រពន្ធ​ទាំង​រស់ បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​រលាក រលួយ​ពេញ​ខ្លួន​ – CEN