កងទ័ព​កម្ពុជា សឹង្ហ​បុរី បង្ហាញ​ពី​ជំហរ​រក្សា​ចំណង​សាមគ្គីភាព មិត្តភាព – CEN