អ្នកជំនាញអា​ជ្ញាធ​រជា​តិអ​ប្សរា ​បក​ស្រា​យ អំ​ពីចម្លាក់សត្វ​មករ នៅ​ជើ​ងភ្នំគូ​​លេន ក្នុងសិល្បៈ​ច​ម្លាក់​​ខ្មែ​រ – CEN