គូស្នេហ៍​មួយ ដែល​មាន​ទម្ងន់​សរុប​ជាង​កន្លះ​តោន ទើប​រួម​ភេទ​បាន​ជា​លើក​ដំបូង​បន្ទាប់​ពី​ស្រឡាញ់គ្នា​អស់​រយៈ​១១​ឆ្នាំ​ – CEN