រដ្ឋាភិបាលចេញ​ សជណ ៤ច្បាប់ទៀត ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីនៅខេ​ត្ត​សៀ​មរាប ដែលបង្កឡើយដោយម​ន្ត្រី​ – CEN