អាជ្ញាធរខេត្ត ចុះពិនិត្យពីស្ថានភាពជំងឺ​របស់កម្មការិនី ដែលដួលសន្ល​ប់ នៅរោង​ចក្រ​ស្រុក​បាទី – CEN