សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែន កែវ​សីមា ដួលសន្លប់​១០​នាក់ មិនទាន់​ដឹង​មូលហេតុ​..? – CEN