មេធាវី គី តិច ទទួលស្គាល​ការចោ​ទប្រ​កាន់រ​ប​ស់ សម រង្ស៊ី – CEN