ភ្លើងធូបសែនចូលឆ្នាំចិន​ ឆេះផ្ទះចំ​នួន​២ខ្នង ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមាស​ចំនួ​ន5តំឡឹង និងជាង40.000ដុល្លារ – CEN