សម្តេចចៅហ្វា​វាំង​គង់ សំអុល យក​ព្រះរាជក្រឹត្យ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ ប្រគល់ជូន សម្តេច ធម្ម​វិសុទ្ធ​វង្សា សៅ ទី ហេង សំរិន​ – CEN