ថ្ងៃ​ត្រង់នេះ មាន​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​ប្រើ​អាវុធខ្លី​បាញ់​កក្រើក ក្នុង​កាស៊ីណូ​យ៉ា​ឌូ​លី នា​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN