ចែក​ម៉ាស១​លាន ដោយឥតគិតថ្លៃ ​​​​ដល់​​ប្រ​ជាជ​ន នៅច្រកអន្តរជាតិ​ប៉ោយ​ប៉ែ​ត ដើម្បី​ពាក់​ការពារ​ជំងឺ​ផ្លូវ​​​ដង្ហើម Corona ​ – CEN