​ផ្លាស់ប្តូរ​តំណែង​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN