អ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅថៃ​កើន​ឡើង​ដល់ ១៤ករណី ក្រោយអាជ្ញាធររកឃើញ​ ៦ករណីថ្មី – CEN