សាលដីកា​សាលាឧ​ទ្ធរ​ណ៍​​នាំឱ្យអតីត​អ្នកយក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុអា​ស៊ី​សេរី​​ប្រឈម​នឹងការ​ស៊ើបអង្កេត​​ឡើ​ងវិញ​​ដោយ​គ្មានកំ​ណត់​​ពេ​លវេ​លា – CEN