ណែនាំ​ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​គោរព​ក្រមសីលធម៌​វិជ្ជាជីវៈ ខណៈ​គ្រូពេទ្យ​មួយចំនួន យក​ជំនាញ​គ្រូពេទ្យ​ធ្វើ​ជំនួញ​ – CEN