បង្ក្រាប​បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់ ​ដែល​លាក់​ទុក​និង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន – CEN