ជប៉ុន ៖ រញ្ជួយ​ដី​កំរិត ៥,៩ រង្វាស់​រិច​ទ័​រ​នៅ​តំបន់ Fukushima តែ​ពុំ​បង្កក​ឲ្យ​មាន​រលក​ស៊ូណាមិ​ទេ – CEN