ពលរដ្ឋ និង​អ្នក​ជម្ងឺ​ស្នើសុំ​ជួសជុល​ផ្លូវ​ចូល​មណ្ឌល​សុខភាព​សង្កាត់​កំពង់ស្វាយ ក្រុង​សិរីសោភ័ណ​ – CEN