លោកនាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ឹង សំផន អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ត្រូវ​ចូលរួម​រក្សា​សន្ដិភាព និង​ការពារ​ដាច់ខាត​មិនឲ្យ​មាន​សង្គ្រាម ដើម្បី​ទទួលបាន​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​បន្ដទៀត​ – CEN