ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​ប៉ោយប៉ែត ដើម្បី​ត្រៀម​ត​ភ្ជាប់​ផ្លូវដែក​កម្ពុជា ជាមួយ​ប្រទេស​ថៃ និង​ជំរុញ​ការអនុវត្ត ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់​ – CEN